Bli medlem

Ditt medlemskap är kostnadsfritt och gäller i 1 år. Med ditt medlemskap tar du ställning för en värld utan handel med människor!
Bli medlem >

Gå med i ett team

Om du vill ta ditt engagemang till en ny nivå. Att vara engagerad i ett team innebär att du tillsammans med andra Freethem-hjältar tar lokalt ansvar.
Gå med i ett team >

Volontär- och praktikplats

Tillsammans är vi bättre! Därför är du hjärtligt välkommen att volontära eller ansöka om praktikplats på Freethems huvudkontor.
Läs mer >


Det här är Freethem

Freethem är ungdomar som förebygger människohandel! Genom ungas engagemang, kreativa projekt och kunskapsspridning vill vi förebygga efterfrågan på prostitution, pornografi och arbetskraftsexploatering. Freethem är en politiskt och religiöst obunden organisation och finns i fyra länder; Sverige, Norge, Tyskland och Österrike. För att vi bryr oss om Europa! Läs mer >

Vill du få nyheter från Freethem? Prenumerera > 


Läs gärna artikeln från Aftonbladet, Svenska Hjältar. Läs här > 


@freethemSE

Besök Freethem i våra andra länder
HQ | Norway | Germany | Austria

Vill du se vårt 2015? Klicka här >