Bakgrund

Freethem finns till för alla som vill vara med och förebygga prostitution, pornografi och arbetskraftsexploatering. Vi är en gemensam plattform för brinnande människor att engagera sig. Vi tror på utbildning, kunskap och samarbete. Vi vill berätta för Sverige om människohandel, därför finns vi, därför startades Freethem.

  • Freethem grundades 2008 av Maria Ahlin
  • Freethem består av en styrelse och lokala Freethem-team
  • Vi är en ideell förening, och är partipolitiskt och religiöst obundna
  • Organisationen inspireras av historiska gestalter som William Wilberforce och Abraham Lincoln, två hjältar som arbetat för de mänskliga rättigheterna och för att stoppa den transatlantiska slavhandeln som pågick från 1500-talet till 1800-talet

Vision

Freethem existerar i fyra europeiska länder; Sverige, Norge, Tyskland och Österrike. Freethem i Sverige vill att Sverige skall veta vad människohandel är. Vi vill vara en plattform för ungdomars egna, kreativa engagemang. Genom att arbeta preventivt så hoppas vi se ett ökat konsumentansvar hos individer för att på så sätt kunna minska efterfrågan på prostitution, pornografi och arbetskraftsexploatering.

  • Vi vill förebygga prostitution och sexköp
  • Vi vill förebygga efterfrågan och utbudet av pornografi
  • Vi vill förebygga arbetskraftsexploatering