Hur

Två poliser i varje polisregion

Vi vädjar till sittande regering och andra makthavare att se över vårt förslag att tillsätta minst två poliser i varje polisregion vars primära uppgift är att gripa misstänkta köpare av sexuella tjänster samt identifiera minderåriga i prostitution. För en regering som värnar om barn och ungas hälsa samt de grundläggande fri- och rättigheterna bör detta vara av högsta prioritet. 

#leveltvå betyder att vi levlar upp. Samtidigt som vi ser tillbaka på Sveriges insatser så här långt med stor stolthet, inser vi också att det nu är dags för nästa steg. Nu är det dags för #leveltvå.

Att joina är enkelt! Ta en selfie. Gör peace-tecknet (för T V Å). Lägg ut bilden på sociala medier, gärna med tillhörande pepp-text om varför DU tycker att Sverige behöver prioritera prostitutionsfrågan. Glöm inte hashtaggen #leveltvå. Simple as that! Undrar du hur en selfie kan göra skillnad? Vi vill visa regering och andra makthavare i Sverige att det svenska folket tycker att detta är en viktig fråga. När du tar en selfie för #leveltvå blir det ditt sätt att säga att du håller med. Typ som en namnunderskrift. Eller som en like på Facebook. Ju fler vi är, desto mer kan vi påverka!