Det är enkelt att joina 

Ta en selfie. Gör peace-tecknet (för T V Å). Lägg ut bilden på sociala medier, gärna med tillhörande pepp-text om varför DU tycker att Sverige behöver prioritera prostitutionsfrågan. Glöm inte hashtaggen #leveltvå. Simple as that! 

LET’S DO THIS!! 

Vad hjälper en selfie?

Undrar du hur en selfie kan göra skillnad? Vi vill visa regering och andra makthavare i Sverige att det svenska folket tycker att detta är en viktig fråga. När du tar en selfie för #leveltvå blir det ditt sätt att säga att du håller med. Typ som en namnunderskrift. Eller som en like på Facebook. Ju fler vi är, desto mer kan vi påverka!