Freethem är ungdomar som förebygger människohandel i Sverige.

Genom ungas engagemang, kreativa projekt och kunskapsspridning vill vi förebygga efterfrågan på prostitution, pornografi och arbetskraftsexploatering. Freethem är en politiskt och religiöst obunden organisation och finns i fyra länder; Sverige, Norge, Tyskland och Österrike. För att vi bryr oss om Europa! 

I Sverige består vi av många fantastiska Freethem-team. Ett team är ett gäng unga hjältar som tillsammans tar ansvar för sin stad. Freethem vill att Sverige ska veta vad människohandel är.


Här finns vi


Styrelse

Freethem är en ideell förening med årsmötet som högsta beslutande organ. I Freethems riksstyrelse sitter fem personer.
Läs mer här


Media & press

För dig som kommer från media eller dig som ska använda vårt varumärke i marknadsföring.
Läs mer här


Allmän information

Vi är en gemensam plattform där människor kan engagera sig.
Läs mer här


Stadgar

Här kan du läsa våra stadgar.
Läs mer här


Ändamål

Kärnfull text om Freethems ändamål.
Läs mer här