Riksstyrelse

Freethem är en ideell förening med årsmötet som högsta beslutande organ. I Freethems riksstyrelse sitter fem personer.
Vill du kontakta styrelsen kan du maila styrelsen@freethem.se.
 

Maria Ahlin 
Ordförande

Maya Skagegård 
Vice ordförande

Melinda Sundsten
Kassör

Jonatan Ahlin
Styrelseledamot

Gabriel Granberg
Styrelseledamot