Stötta Freethem


Stötta Freethem med en engångsgåva! Alla gåvor som kommer in blir öronmärkta och går direkt till ändamålet. Klicka på den summa du skulle vilja ge och följ instruktionerna. Om du vill ge en annan summa klickar du bara på knappen:

Ge en gåva


Swish
Du kan stötta oss via Swish. Skriv in nummer 123 122 35 93 som mottagare och "Engångsgåva" som meddelande. 

Bankgiro
Du kan även sätta in en gåva på Bankgiro: 863-5740.


Bli månadssupporter

Autogiro
Stötta Freethem månadsvis och bli en av våra månadssupporters.


Företag

Kommer du från ett företag, eller är du privatperson och vill stötta Freethem på ett särskilt sätt? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Konkreta exempel på hur du kan stötta Freethem är att sponsra oss med böcker, filmer, trycksaker eller andra relevanta medel.

Företag som sponsrat oss är:

Kontakta oss för att höra mer om hur just ditt företag kan sponsra oss.


Vad används pengarna till?

Pengarna går rakt in i verksamheten, och fördelas utifrån behov. Med ditt stöd kan vi styra upp fler projekt, besöka fler skolor och inspirera fler att vara med och förebygga handel med människor. Med ditt stöd kan vi helt enkelt göra mer!

Dom allra flest på Freethem jobbar helt ideellt och på sin fritid. Vi har fyra anställda som sammanlagt utgör 180%. De anställdas löner betalas med statliga bidrag. Freethem kommer aldrig någonsin bli vinstdrivande.

För frågor som rör ekonomi maila ekonomi@freethem.se